Wyrusz w drogę: w 6 tygodni dookoła głowy

Realizowany przez Fundację ZenDriving projekt „Nie tracę głowy na drodze” to oparty na treningu uważności program edukacyjno-prewencyjny dla młodzieży w wieku 17-19 lat. Jego celem jest zwiększenie samoświadomości, samokontroli i odporności psychicznej młodych ludzi, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z impulsami, emocjami i natrętnymi myślami oraz trenowanie odpowiedzialnych nawyków i postaw na drodze, również tej życiowej.

Poprzyj naszą inicjatywę
Projekt sfinansowany ze środków PZU „Pomoc to moc”
Miejsce realizacji warsztatów: Warszawa
Czas realizacji warsztatów: październik-listopad 2019
Program obejmie 20 klas

Problem: dlaczego powstał projekt?

Najwyższy wskaźnik ofiar wypadków drogowych odnotowywany jest w przedziale wiekowym 18-24 lata, a kierujący w tym wieku powodują największą liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

20% młodych Polaków (12-18 lat) nie widzi nic złego w korzystaniu z urządzeń mobilnych w trakcie prowadzenia samochodu, natomiast u 90% respondentów w wieku 15-24 lat występuje wysokie lub średnie FOMO (ang. Fear of Missing Out) - lęk wynikający z przeczucia, że inne osoby w danym momencie przeżywają satysfakcjonujące doświadczenia. Z FOMO wynika poczucie przymusu nieustannego monitorowania mediów społecznościowych.

32% polskich kierowców pisze lub czyta SMS-y i maile podczas jazdy, a 50% rozmawia przez telefon bez zestawu głośnomówiącego, zaś 50% sprawców wypadków przyznało, że było zaabsorbowanych myślami.

Pobierz umotywowanie

Rozwiązanie: na czym polega projekt?

Projekt składa się z 90-minutowego warsztatu motywacyjnego i 6-tygodniowego codziennego treningu online dla młodzieży oraz 45-minutowego warsztatu dla rodziców. Trening oparty jest na badaniach naukowych, nowoczesny i dostępny na telefonach komórkowych.

Badania nad praktyką uważności wykazują, że już po 6 tygodniach zauważalne są w mózgu pierwsze pozytywne zmiany. Codzienne, krótkie i angażujące, lekcje złożone są z interesującego elementu edukacyjnego oraz prostej formalnej i nieformalnej praktyki uważności. Najbardziej zaangażowani uczestnicy otrzymają nagrody.

Trening jest jednocześnie przedmiotem psychologicznego badania, nadzorowanego przez doktorantkę SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego – ewaluacja programu pokaże, w jakim stopniu nowoczesna nauka przekłada się na codzienne funkcjonowanie człowieka oraz zmianę jego postaw, intencji i nawyków.

Pobierz opis

Korzyści z udziału

Uważność wspiera samoświadomość i samoakceptację młodzieży, pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami oraz impulsywnymi reakcjami. Uważność pomaga uczniom lepiej koncentrować się, uczyć i zapamiętywać. Praktyka uważności przynosi również nieocenione korzyści w zakresie odporności psychicznej, a nawet immunologicznej.

Trening uważności zwiększa umiejętność radzenia sobie z impulsami i nawykami dotyczącymi korzystania z urządzeń mobilnych. Uważność na drodze może odgrywać znaczącą rolę w redukcji ryzyka dla zdrowia publicznego powodowanego przez SMS-owanie podczas jazdy.

Trening uważności wspiera koncentrację kierowcy, jego zdolności poznawcze oraz samoświadomość. Pozwala skutecznie wyłapywać pierwsze oznaki zmęczenia czy rozproszenia. Odgrywa też kluczową rolę w prewencji agresji drogowej – kierowcy praktykujący uważność są mniej skłonni do wybuchów.

Aktualności

Zobacz więcej aktualności